"ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอธีน่า เซ็นเตอร์" จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 แทน "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอธีน่า เซ็นเตอร์"

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่าน (“ท่าน”, “ผู้ใช้งาน”) ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 

เราขอให้ท่านอ่านข้อมูลข้างล่างอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเก็บและใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์และแพลทฟอร์มอื่นๆ ของเรา เช่น Mobile Website และ Mobile Application  (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา”) อย่างไร

เราจึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา 

ทั้งนี้ เราอาจอัพเดท และแก้ไขนโยบายคุกกี้ของเราฉบับนี้ (“นโยบายคุกกี้”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายคุกกี้ฉบับล่าสุด ดังนั้น โปรดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โปรดทราบว่านโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

คุกกี้คืออะไร 

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ใน บราวเซอร์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราใช้คุกกี้ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล เช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของเราในอดีต ทั้งนี้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน 

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ทั้งสองประเภท คือ คุกกี้ของเราเอง (สร้างโดยเว็บไซต์ของเรา) และ คุกกี้ของบุคคลภายนอก (สร้างโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) โดยเราไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกได้ และบุคคลภายนอกนั้นมีนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

ประเภทของคุกกี้ 

1.     คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

คุกกี้ประเภทนี้ คือ คุกกี้ที่สำคัญต่อเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่จะทำให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าฟังชั่นและความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน

2.     คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อสร้างเพื่อให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จากท่าน โดยจะเก็บข้อมูล เช่น จำนวนผู้ใช้งาน สัดส่วนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว แหล่งที่มาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

3.     คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ 

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้เลือกในอดีตและกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เช่น จดจำภาษาที่เลือกใช้ เป็นต้น

4.     คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย/โฆษณา 

คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อรวบรวมความสนใจของผู้ใช้งาน และกำหนดเป้าหมายและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

สำหรับเรื่องระยะเวลาการเก็บคุกกี้นั้น คุกกี้แบบเซสชั่นนั้นจะเก็บไว้ชั่วคราวและจะลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดบราวเซอร์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นและภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยท่านมีสิทธิลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการที่ระบุในหัวข้อข้างล่างนี้ 


Cookies settings in Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666)

Cookies settings in Firefox

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)

Cookies settings in Safari

(https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Cookies settings in iOS

(https://support.apple.com/en-us/HT201265)